was successfully added to your cart.

Regulamin

By 22 kwietnia 2015 dokumenty No Comments

Właścicielem serwisu oraz Administratorem witryny www.vertextechnology.pl jest:

Vertex Technology Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3A
53-125 Wrocław
NIP 899-271-28-76
KRS 0000379719
E-mail: biuro@vertextechnology.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 10 000 PLN

Kontakt z Administratorem można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@vertextechnology.pl
– korespondencyjnie pod adresem : Vertex Technology Sp. z o.o. 53-125 Wrocław al. Kasztanowa 3A

§1 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.

§2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem, która korzysta z usług świadczonych w Serwisie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.  Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Właściciel serwisu może żądać udokumentowania przez Użytkownika podawanych przez niego danych.
3. Użytkownik – użytkownik serwisu.
4. Przedmiot transakcji – Przedmiotem transakcji jest licencja umożliwiająca korzystanie z produktu dostępnego na stronie Serwisu internetowego.
5. Serwis Internetowy – serwis dostępny pod adresem www.vertextechnology.pl, umożliwiający zakup licencji.
6. Strona – Administrator lub Użytkownik.

§3 Zasady ogólne

1 . Warunkiem korzystania z Serwisu www.vertextechnology.pl przez Użytkowników jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Serwis Internetowy daje możliwość zakupu licencji, która umożliwia korzystanie z wybranego oprogramowania.
3. Przez korzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do:

  • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
  • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  • używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  • poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
  • nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

§4 Płatności

1. Płatność za licencje może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe Właściciela Serwisu.
2. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznych, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego (Przelewy24) udostępnionego przez Właściciela Serwisu. W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności.
3. Dostępne formy płatności: przelew na konto: 56 1090 2529 0000 0001 1573 8612, wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line, i SMS premium.
4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5. Na wszystkie świadczone usługi Właściciel Serwisu wystawia fakturę.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§6 Procedura reklamacji

1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zgłoszonych do Właściciela Serwisu są obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu prosimy przekazywać do Właściciela Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@vertextechnology.pl), bądź korespondencyjnie na adres podany w preambule Regulaminu.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
2. Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. Przejdź do sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies
3. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach realizacji umowy.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vertex Technology Sp.z o.o. al. Kasztanowa 3A; 53-125 Wrocław, zwana dalej Spółką / Właścicielem Serwisu,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy obowiązujące na terytorium RP.
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Użytkownikami będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Użytkownikami nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu.
4. Data opublikowania regulaminu 02.03.2015